Moğol ve Altay mitolojisinde Gezer Han

Gezer Han, Türk, Altay, Moğol ve Tibet efsanelerinde adı geçen söylencesel hakan denir. Ayrıca Gezer Han “Abay Geser” veya Geser Han olarak da anılır.

Gezer Han, Türk, Moğol ve Tibet, Tunguz efsane kahramanıdır. Efsanenin Moğol ve hatta daha çok Tibet yönü ağır basar.

Gerçekleştirdiği akınlar ve yaptığı kahramanlıklar uzun destanlarda işlenmiştir. Gezer Han, mûcizevi bir doğumu olmuş, babasız dünyaya gelmiştir.

Türk destanlarındaki gibi yeraltına indiklerine inanılır. Büke Beligte asıl adlarıdır. Gökyüzünden Tanrılar tarafından yeryüzüne gönderildiğine inanılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x