Kütüphane Haftası ne zaman? (2024 Kütüphane Haftası tarihleri)

Kütüphane Haftası; Türkiye’de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanır. Amacı, halkın kütüphanelerden daha iyi şekilde yararlanmasını, kütüphanecilik mesleğinin tanınmasını sağlamak, Türk kütüphaneciliğinin sorunlarını halka mal etmektir. Bu yıl 60’ıncısı düzenlenecek olan Kütüphane Haftası 25-31 Mart tarihlerini kapsayacak.

KÜTÜPHANE HAFTASI TARİHİ

Kütüphane Haftası Türkiye’de ilk defa 1964 yılının 23-29 Kasım günlerinde kutlandı. Birinci Kütüphane Haftası kapsamında Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından “Fotoğraflarla Halk Kütüphaneleri”; Milli Kütüphane tarafından da koleksiyonunda bulunan el yazmaları, Müteferrika basımlarının tamamı, ilk taş basması eserleri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) salonlarında sergilendi.

6 Mart 1982’de Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği’ne resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yöntemeliğe göre kutlamaların genel mesulü ve organizatörü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Türk Kütüphaneciler Derneği idi. Merkezde “kütüphane ve kütüphanecilik meselelerini ele alan konularda kongre, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek” taşradaki kütüphanelerde ise yeni yayınlan okuyuculara tanıtıcı sergiler düzenlemek, bölgedeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin sergileri ziyaretlerini sağlamak; yerel imkanlardan yararlanarak hafta ile ilgili duyurular yapmak, kütüphane ve kitap okuma konularını içeren makaleler hazırlayıp yerel basında yer almasını sağlamak gibi etkinlikler yapılması beklenmekteydi.

2012 yılında Kütüphane Haftasını Kutlama Yönetmeliği, halk kütüphanelerinin hizmetlerini düzenleyen diğer yönetmeliklerle birlikte kaldırılmış, 2012 yılında “Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre merkezî olarak gerçekleştirilen Kütüphane Haftası etkinlik programı, başta Türk Kütüphaneciler Derneği olmak üzere, mesleki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x