Afet Yeniden İmar Fonu’nun ayrıntıları belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığının Afet Yeniden İmar Fonu’nun Yapısı ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, fonun yapısı, işleyişi ve idaresiyle yönetim kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar düzenlendi.

Bakanlığa bağlı tüzel kişiliği olan fon, doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda, imar, altı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kurum, kuruluşlara aktarılması faaliyetlerini yürütecek.

Fonun kaynakları, yurt içi ve dışı kaynaklı bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve dışı sermaye ile para piyasalarından sağlanan finansmandan oluşacak.

Yönetim kurulu tarafından alınacak karar çerçevesinde, bir dış finansman kaynağından fona karşılıksız tahsis yoluyla finansman sağlanması talep edilebilecek.

Fonun uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ihracı da dahil olmak üzere dış finansman kaynağından Hazine garantisi olmaksızın sağlayacağı dış finansman, Bakanlığın iznine tabi olacak.

Fon, Hazine geri ödeme garantisi olmadan kendi adına temin edeceği her bir finansman işlemi için mali yükümlülük altına girebilecek.

FONA AKTARILACAK KAYNAKLAR

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi kamu kurum ve kuruluşları, bütçelerine bu amaçla tahsis edilen ödenekten fona kaynak aktarabilecek. Bunun dışında kalan kamu kurum ve kuruluşları kendi tabi oldukları mevzuat çerçevesinde fona kaynak sağlayacak.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen veya planlanan projeler için fondan kaynak talep edilebilecek. Projelerin başvuru, değerlendirme ve seçimine ilişkin süreçler yönetim kurulunca fonun amacına uygun belirlenecek ilke ve kriterler çerçevesinde yürütülecek.

Fon tarafından aktarılan kaynaklar, belirlenen amaçlar dışında kullanılamayacak.

FON YÖNETİMİ

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye bakanı başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Strateji ve Bütçe başkanından oluşacak.

Yönetim kurulu, fona bağış, yardım ve hibe alınması, sağlanacak finansmanın koşulları ve hedeflerin belirlenmesinden sorumlu olacak.

Fonun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye bakanının görevlendireceği Bakanlık birimi tarafından yerine getirilecek. Fon, bağımsız denetim standartlarına uygun denetlenecek.

KAYNAK: AA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x